Enerzijds lijken wetten en voorschriften de Portugees iberisch koud te laten (het Wetboek heeft min of meer dezelfde functie als het stripboek: Lachen!), anderzijds lijkt er een heilig ontzag te bestaan voor ‘s lands leges et mores. Het volgende voorbeeld[…]↓ Read the rest of this entry…