Tijdverlies is… iets te willen uitleggen aan mensen die niet de ambitie, noch de intentie hebben het te willen begrijpen.