Er wonen en werken ruim een miljoen Portugezen in en rond Parijs. In dat licht is die zogenaamde “migratiegolf” van nu niet veel meer dan een druppel…