Doe’t in Amerikaan okkerlêsten opskuor makke yn Las Vegas, mear as fyftich lju dea skeat en hûnderten slim ferwûne, joech it neffens de presidint gjin foech en bring it oanskerpjen fan ‘e wet op it aljemint – de wet op[…]↓ Read the rest of this entry…