Ja hear, it is safier. Wêr’t ik op doel is it sa lang oankundige Proses fan Âlderwurden. Ik sjuch dêr wittefolle tekens fan yn myn eigen libben. Ik jou in foarbyld, ik sit ynienen wakker yn noed oer myn toskfleis.[…]↓ Read the rest of this entry…