Mear weagen as wyn. Nei in dei fan omheinebaljen beslút ik koerts nei Norderney te setten. As ik ienkear ûnder it strân far, haw ik net sa folle lêst mear fan ’e weagen út oarsaak fan de sânbank foar it[…]↓ Read the rest of this entry…