No wy it holste fan de ‘me too’-see wol hân hawwe, fan habbige froulju dy’t manlju te pronk stelle dy’t harren macht misbrûkten, is no it wachtsjen tink op de ‘ik ek’-weach, fan machtige manlju dy’t froulju te pronk stelle[…]↓ Read the rest of this entry…