Ja, mei dat skoandere sinneskynwaar langer, mei omtrint 25 graden op ’e middei, kin men fansels net binnendoarren sitten bliuwe te skriuwen, dan moat men der op út. Dat ik haw efkes in lytse Vuelta de España fytst … Hin?[…]↓ Read the rest of this entry…