It wurdt tiid dat de optimist him wer fertsjintwurdige fielt yn de polityk It waaksende gefoel fan wearze yn ’e mienskip uteret him yn pessimisme en dat jout op syn bar wer in fiedingsboaiem oan it ‘doe wie alles better’-populisme.[…]↓ Read the rest of this entry…