De bedoeling wie goed, de oanpak net; it kin de master misse, sels by de PfdA. Mar, as wy alleman dêrfandinne dien jaan soene, soe de ein der fan wei wêze William Moorlag mei lid bliuwe fan de Keamerfraksje fan[…]↓ Read the rest of this entry…