Sit it him oan my, of heart men yndied in soad iggewearjen oer it gefaar dat ús skoane sprake op ’e sprong stiet – en dat al in jier of fiifhûndert(!) – en draai in mâl gat yn. En oer[…]↓ Read the rest of this entry…