Vluchtelingenkampen bevoorraden met blonde kleurspoelingen en blauwe contactlenzen